ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน
ในโครงการ"โชว์ Step ยั้ง ตั้งสติ Share"
ประกวดคลิปสั้น 2 นาที

การแข่งขันประกวดคลิปเพื่อหยุดข่าวลวง โดยเพจ Stop Fake , Spread Facts

ขั้นตอนง่ายๆ 
1. ลงทะเบียน และ รอรับ e-mail ยืนยัน ( แนบ Link และ OR Code Line OA )
2 เข้า Line OA ของ กิจกรรมเพื่อรับข้อมูลต่างๆ หรือสอบถามข้อสงสัย 
3.อ่านกติกา ขั้นตอน และรายละเอียดการแข่งขันผ่านทาง Line OA 
4.สอบถามข้อมูลการแข่งขันต่างๆได้ทาง LIne OA

Demo1

1. ชื่อทีม(Required)

2. สมาชิก (ชื่อ-สกุล)

5. ทีมผู้จัดงานจะส่งอีเมลยืนยันไปทางอีเมลที่ได้กรอกไว้ในข้อ 3(Required)